Aenigma

by Astru

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €7 EUR  or more

     

1.
22:39
2.
3.
08:45
4.
02:08
5.
06:43
6.
7.

credits

released November 2, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Astru Hungary

00110001 00111001 00110111 00110111 00110000 00111001 00110010 00110100

01000001 01010011 01010100 01010010 01010101
01001101 01100001 01111010 01100001 01110010 01101001 01101110 01100101 00001101 00001010
... more

contact / help

Contact Astru

Streaming and
Download help

Track Name: Aenigma
I.
fehérre és fényesre égett
szétszóródott csontszilánkok
világló hold a semmi ölén
izzó csillagok hullása az örvénylésben
akár az acél - önnön halovány tükörképében
tintakék hegyek mögé meghalni zuhanó
árnyak között sebzetten elvérző
kénsárga vihar porködében úszó
húgy-színű napkorong szellem
a vérvörös alkonyok pokla
a lángra lobbanó láthatár
a egekbe olvadó föld
a teremtés túlsó peremén
nyúló fekete árnyként
az éjszaka emléke mögött
csápjaival nyúl utánunk
megnevezhetetlenül
és az újra váró sötétséghez kötöz
és lehorgasztva,arctalanná tesz
arctalanná tesz
a tűz fénykörén kívül

II.
a hideg űrszürkületben
a minden alatti nedves félhomályba burkol
a körvonalait vesztett
hamuszürke síkokon
az éles fekete éghatáron
kő és szikla démon
létbe taszít
sarlóval,kalapáccsal
a csorda túloldalán
seholvolt állatok között
festett sávokban
felkelő nap fényében
III.
a felkelő nap vakító sugarakat szóró fényében
hátratekintő,hunyorgó szemekben él
állatbőrökbe burkolózva
állatbőrökbe burkolózva
állatbőrökbe burkolózva
IV.
vagy véres menyasszonyi fátyollal
vagy szarv- koronával
vagy anyaszült meztelenül
vagy pajzzsal és karddal
vagy önnön tisztaságát meggyalázva
vagy önmagát uszályként a földön húzva
vagy minden mögött vérvörösre festve
vagy füstbe burkolózva
vagy köddé válva
vagy elhomályosulva
vagy félelemtől reszketve
vagy körmeivel az árnyékába kapaszkodva
vagy fél szemére hályogtól vakon
örvény elméje szakadatlan kering
a gomolygó porban
ördögmosollyal arcán
miközben marokkal szaggatja ki a zsigereket
a sűrű füstből
őrület-tág tudattal
csupaszon és megcsonkítva
porba kiömlött vérrel
porba kiömlött vérrel

V.
Én…
az embertestet öltő árva lélek
anyafarkasának bűzhödt kölykeként
vasérc árnyak sötétjében élek
a megközelíthetetlenség peremén
fényesre csiszolt csontok kegyhelyén
ősi tüzek elszenesedett üszkeinél
szűkülő sziklafalak között
bámulva vakon a pőre eget
lárvaszerűen
teljes mozdulatlanságban
a csendet fülelve
A vér-lét nyelve végignyaldos
fájdalmaim tűzvörös lábnyomai közt
tűzvörös lábnyomai közt
Track Name: A Fagyott Föld Felett
fájdalmában felsíró sebzett állat
élve eltemetett érzék és eredet
fekete és ragadós hangon
szólít a csend
vérzés-
a sikoly mi szilánkokra szaggat
zuhanás
Holttest tekintete…
szemekbe fagyott idő
iszonyat és bűz
varjú száll a ködben
egyedül
a fagyott föld felett
a fagyott föld felett
szemekbe fagyott idő
szemekbe fagyott idő
Track Name: Önismeretlen
alacsony szinten eredetével
és értelmével
alsóbbrendű formájában
tudás átadására szolgált
ahogyan találják,
amilyennek feltételezik
hogy mivé válhat
fényeinek tanulmányozása
erőfeszítései
és eszközei
más lénnyé ritkuló irányban
Miért ez az igazságtalanság?
hosszú időn át
Egy múló
vagy határozatlan óhaj,
elégedetlenségen alapul
nem hoz létre elegendő ösztönzést
új minőséget és képességet
Egy láncszem hiányzik
nem ismeri önmagát…